piątek, 24 maja 2013

Traktor
Już od rana broczy w błocie
Zatracony w swej robocie
Traktor, który wciąż wytrwale
Turla się po ziemi wale.
Za nic traktor mając trudy
Wciąż rozrzuca ziemi grudy.
Turkot jego na zagonie
Przerwał raz krakanie wronie.
Wrona kracze oburzona,
Że poważnie zagrożona
Radość wrony z jej krakania.
Traktorowi więc zabrania
Wciąż głośnego turkotania.
Traktor jednak niewzruszony
Oburzeniem wielkim wrony.
Z rana robi więc z warkotem
Traktorową swą robotę.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz